Végkielégítés kiszámítása munkavállaók esetében

A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha a munkaviszonyt a munkáltató mondja fel rendes felmondással, vagy az jogutód nélkül szűnik meg.

Nem jár végkielégítés [ezen esetekben sem] a munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.

A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony legalább az itt meghatározott ideig fennálljon.

VÉGKIELÉGÍTÉS KISZÁMÍTÁSA MUNKAVISZONY HOSSZA ALAPJÁN

A végkielégítés mértéke legalább három év esetén: egyhavi; legalább öt év esetén: kéthavi; legalább tíz év esetén: háromhavi; legalább tizenöt év esetén: négyhavi; legalább húsz év esetén: öthavi; legalább huszonöt év esetén: hathavi átlagkereset összege.

A jogosultság szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a szabadságvesztés, a közérdekű munka, valamint a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, kivéve a közeli hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamát.

A végkielégítés kifizetése a munkaviszonnyal kapcsolaos egyéb járndóságok kiadásával egyidejűleg esedékes.

EMELT VÉGKIELÉGÍTÉS KISZÁMÍTÁSA

A végkielégítésnek a mértéke háromhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az öregségi nyugdíjra, illetve a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.

Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a munkavállalót, ha korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült. Az emelt összegű végkieléízétés feltüntetésre kerül a munkavállaló részére kiadott ogazoláspm is.

Amennyiben a munkavállaló rendkívüli felmondással szünteti meg munkaviszonyát, úgy jár végkielégítés a munkavállaló számára, igyannyi, mintha a munkáltató szüntette volna meg rendes felmondással a munkaviszonyt..

Munkaszerződésben, kollektív szerződésben ezektől a szabályoktól a felek eltérhetnek, azonban csak a munkavállaló előnyére a végkielégítés tkeintetében.